Pete Wylie @ The Georgian Theatre, Stockton-on-Tees